Dobrý den, vítám Vás na svých webových stránkách,

jejichž prostřednictvím Vám chci nabídnout spolupráci v oblasti odborné správy lesů a komplexní péče o Váš les. Jmenuji se Vladislav Filipenský a jsem lesním inženýrem. Jsem absolventem Vyšší odborné školy lesnické Bedřicha Schwarzenberga v Písku a lesnické a dřevařské fakulty na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. V oblasti lesnictví působím již od roku 1999. Pracoval jsem u různých lesnických subjektů jako lesník (THP) a rovněž i ve státní správě lesů. Od roku 2008 jsem držitelem licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále jen OLH), jež mne opravňuje spravovat soukromé i obecní lesní majetky v rámci ČR. Výkon této funkce provádím v celé ČR od roku 2010 na drobných soukromých a obecních lesních majetcích. Absolvoval jsem rovněž na Slovensku v Národním lesnickém centru ve Zvolenu zkoušku pro odborné lesní hospodáře a v roce 2017 jsem získal i osvědčení OLH, jež mne opravňuje vykonávat tuto činnost i v lesích Slovenské republiky a stal jsem se tak prvním občanem ČR s touto kvalifikací. Kromě odborné správy lesů, kterou Vám tímto nabízím, provádím spolu s osvědčeným týmem zkušených lesních dělníků  veškeré pěstební a těžební práce, včetně soustřeďování a odvozu dříví i zprostředkováním jeho prodeje za velmi výhodných podmínek a 100 % garancí proplacení tohoto dříví. Pouze férově uzavřený obchod se může znovu v budoucnu opakovat. Dělám vše pro to, aby všechny mé služby byly provedeny vysoce kvalitně, protože jen tak si lze udržet stávající zakázky a získat nové. V lesních porostech, kde vykonávám funkci OLH se s vlastníkem lesa snažíme najít co nejlepší řešení potřebných činností, které budou mít pozitivní vliv nejen na celkovou ekonomiku spravovaného lesního majetku, ale i na životní prostředí.

Hlavní činností jsou služby pro:

 • soukromé vlastníky lesa
 • urbárské lesy
 • městské lesy
 • církevní lesy

Předmět činnosti

 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Poradenská činnost v oblasti lesnictví a myslivosti
 • Provádění všech pěstebních a těžebních prací v lesích a rizikového kácení v okolí budov a elektrického vedení
 • Přibližování a odvoz dříví
 • Obchod s dřívím všech druhů dřevin po celé ČR a v západním a středním Slovensku s možnosti platby v hotovosti na OM při každém odvozu Vašeho dříví
 • Vypracování projektu zalesnění zemědělských půd
 • Zpracování odborných posudků
 • Prodej palivového dříví
 

GALERIE